Nieuw wilgen seizoen weer gestart! Verse wilgentenen weer volop beschikbaar.
Helmgras en Stuifschermen plaatsen bij de kust van Oostende (BE)

Helmgras en Stuifschermen plaatsen bij de kust van Oostende (BE)

Opwaaiend zand verminderen door deze toepassing

Van Aalsburg B.V. heeft werkzaamheden uitgevoerd bij de kust van Oostende in België. Deze opdracht is uitgevoerd voor het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. De kustplaats Oostende heeft veel last van het opwaaiende zand tijdens de jaarlijkse stormen. Tijdens de stormen worden de trambanen ondergestoven met stuifzand, hierdoor is het niet mogelijk om de trams nog te laten rijden. Het opruimen van dit zand kost jaarlijks veel tijd en geld, daarom was er een permanente oplossing nodig.

Dankzij de stuifschermen die wij hebben geplaatst, in combinatie met het planten van helmgras, kan het opgewaaide zand niet meer naar de bevolkte omgeving waaien. Tijdens onze werkzaamheden vond de eerste van de jaarlijkse stormen al plaats. We merkten meteen verschil: achter de stuifschermen lag bijna een meter zand! Dankzij de stuifschermen, die het zand tegenhouden, worden er duinen gecreëerd achter de stuifschermen.

De werkzaamheden van het plaatsen van stuifschermen en planten van helmgras worden vrijwel altijd met de hand verricht, zonder het gebruik van machines. De Universiteit van Gent verzorgde de gehele monitoring van dit project, dit omdat er speciale plantvakken door ons met behulp van GPS werden aangelegd, evenals dat we de plantdichtheid hiermee hebben bepaald.

Meer weten over dit project? Lees dit artikel.

Vrijblijvend advies
Helmgras en Stuifschermen plaatsen bij de kust van Oostende (BE) - Kiwa ISO 9001
Helmgras en Stuifschermen plaatsen bij de kust van Oostende (BE) - Kiwa ISO 14001
Helmgras en Stuifschermen plaatsen bij de kust van Oostende (BE) - Kiwa VCA
Helmgras en Stuifschermen plaatsen bij de kust van Oostende (BE) - Erkend leerbedrijf
Helmgras en Stuifschermen plaatsen bij de kust van Oostende (BE) - SIKB Bodembeheer
Helmgras en Stuifschermen plaatsen bij de kust van Oostende (BE) - FSC
Helmgras en Stuifschermen plaatsen bij de kust van Oostende (BE) - C02 prestatieladder
Helmgras en Stuifschermen plaatsen bij de kust van Oostende (BE) - Stuifzand tegengaan door het plaatsen van stuifschermen en het planten van helmgras Helmgras en Stuifschermen plaatsen bij de kust van Oostende (BE) - Stuifzand tegengaan door het plaatsen van stuifschermen en het planten van helmgras Helmgras en Stuifschermen plaatsen bij de kust van Oostende (BE) - Stuifzand tegengaan door het plaatsen van stuifschermen en het planten van helmgras Helmgras en Stuifschermen plaatsen bij de kust van Oostende (BE) - Stuifzand tegengaan door het plaatsen van stuifschermen en het planten van helmgras Helmgras en Stuifschermen plaatsen bij de kust van Oostende (BE) - Stuifzand tegengaan door het plaatsen van stuifschermen en het planten van helmgras Helmgras en Stuifschermen plaatsen bij de kust van Oostende (BE) - Stuifzand tegengaan door het plaatsen van stuifschermen en het planten van helmgras Helmgras en Stuifschermen plaatsen bij de kust van Oostende (BE) - Stuifzand tegengaan door het plaatsen van stuifschermen en het planten van helmgras Helmgras en Stuifschermen plaatsen bij de kust van Oostende (BE) - Stuifzand tegengaan door het plaatsen van stuifschermen en het planten van helmgras Helmgras en Stuifschermen plaatsen bij de kust van Oostende (BE) - Stuifzand tegengaan door het plaatsen van stuifschermen en het planten van helmgras
Stuifzand tegengaan door het plaatsen van stuifschermen en het planten van helmgras
Stuifzand tegengaan door het plaatsen van stuifschermen en het planten van helmgras
Stuifzand tegengaan door het plaatsen van stuifschermen en het planten van helmgras
Stuifzand tegengaan door het plaatsen van stuifschermen en het planten van helmgras
Stuifzand tegengaan door het plaatsen van stuifschermen en het planten van helmgras
Stuifzand tegengaan door het plaatsen van stuifschermen en het planten van helmgras
Stuifzand tegengaan door het plaatsen van stuifschermen en het planten van helmgras
Stuifzand tegengaan door het plaatsen van stuifschermen en het planten van helmgras
Stuifzand tegengaan door het plaatsen van stuifschermen en het planten van helmgras