Nieuw wilgen seizoen weer gestart! Verse wilgentenen weer volop beschikbaar.
Nieuwkoopse plassen

Nieuwkoopse plassen

Plaggen, shredderen en verpompen

Van Aalsburg werkt in opdracht van Vereniging Natuurmonumenten aan het plaggen van trilveen in de Nieuwkoopse Plassen (het PAS project). Trilveen is een drijvende wortelmassa, die als een luchtbed op het water ligt; het trilt als je eroverheen loopt. Het verandert op de duur in rietland, waartussen veenmos groeit.

Veenmosrietland is helaas extreem voedselarm en daarmee erg gevoelig voor stikstof. Stikstof bleek helaas funest voor het veenmosrietland in de Nieuwkoopse Plassen, een van de laatste stukjes in Nederland.
Natuurmonumenten wil er daarom nieuw trilveen laten ontstaan en probeert met plaggen de oorspronkelijke vegetatie en bijbehorende fauna te herstellen.

Van Aalsburg plagt ruim 1 hectare trilveen en graaft ruim 1.300 m2 aan greppels. Het plaggen gebeurt een drijvende kraan met lange giek. Het vrijkomende materiaal wordt met een speciaal ontwikkelde shredderpomp vermalen, en via een persleiding verpompt naar een tijdelijk depot met ringdijken eromheen. Binnen het depot zijn vakken met overstortkisten.

Vrijblijvend advies
Nieuwkoopse plassen - Kiwa ISO 9001
Nieuwkoopse plassen - Kiwa ISO 14001
Nieuwkoopse plassen - Kiwa VCA
Nieuwkoopse plassen - Erkend leerbedrijf
Nieuwkoopse plassen - SIKB Bodembeheer
Nieuwkoopse plassen - FSC
Nieuwkoopse plassen - C02 prestatieladder
Nieuwkoopse plassen - We plaggen ruim 1 hectare trilveen! Nieuwkoopse plassen - Ook graven we 1.300m² aan greppels. Nieuwkoopse plassen - Via persleidingen naar een tijdelijk depot.
We plaggen ruim 1 hectare trilveen!
Ook graven we 1.300m² aan greppels.
Via persleidingen naar een tijdelijk depot.