Nieuw wilgen seizoen weer gestart! Verse wilgentenen weer volop beschikbaar.
Baggeren

Baggeren

Kanalen en rivieren ontstoppen

Ook baggeren is bij Van Aalsburg B.V. in goede handen. Baggeren is het verwijderen van zand, slib, afval en planten- en bomenresten van de waterbodem. We zijn gespecialiseerd in baggeren op water van slechts 0,5 tot 3 meter diepte. Ons materieel kan ook tot 15 meter diep water werken, dit kan nodig zijn bij grote projecten.

Bagger zorgt ervoor dat vaarwegen of vaargeulen ondiep worden of zelfs verstopt raken. Dit hindert het scheepvaartverkeer en de waterafvoer naar zee. Kanalen en rivieren kunnen dan buiten hun kades of oevers treden. Met alle gevolgen van dien.

De vorming van bagger is een natuurlijk en altijd doorgaand proces en dus moet bagger regelmatig worden verwijderd. Verontreinigde bagger moet extra zorgvuldig worden afgevoerd.

Vrijblijvend advies
Baggeren - Kiwa ISO 9001
Baggeren - Kiwa ISO 14001
Baggeren - Kiwa VCA
Baggeren - Erkend leerbedrijf
Baggeren - SIKB Bodembeheer
Baggeren - FSC
Baggeren - C02 prestatieladder

Verschillende manieren

Baggeren kan op verschillende manieren met een kraan: per boot, vanaf een ponton of vanaf de kant. Een efficiënte oplossing voor elke situatie. De bagger wordt met beunbakken afgevoerd of verpompt. Van Aalsburg B.V. beschikt over het certificaat ‘Uitvoering van (water) bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem’. We werken dus verantwoord en professioneel. En toch goedkoop!

Vrijblijvend advies
Baggeren - Verschillende manieren

Veelgestelde vragen

Wat is shredderen?
Shredderen is het vermalen van afgegraafde grond en stobben en het vervolgens doorpompen naar een opslagdepot. Dat gebeurt door kilometerslange buizen, om de natuur zo min mogelijk te verstoren.
Wat betekent dit certificaat bodemsanering (BRL SIKB 7000) ?
BRL SIKB 7000 is een beoordelingsrichtlijn voor bodemsanering. Het waarborgt de kwaliteit en vermeldt de doelstellingen en regels. Het zegt iets over de organisatie en de controle tijdens de sanering. Alleen gecertificeerde aannemers mogen dit werk doen.
Hoe diep kunnen jullie baggeren?
We zijn gespecialiseerd in baggeren tot 3 meter diep. Ons materieel kan tot 15 meter diep.