Nieuw wilgen seizoen weer gestart! Verse wilgentenen weer volop beschikbaar.

Retourneren

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (zie onder). Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Houd bij het retourneren van artikelen rekening met de volgende punten:

  • kosten voor beschadigingen (door verwerking / montage) zijn voor rekening van de consument;
  • voorzien van aangehechte labels en stickers indien redelijkerwijs mogelijk;
  • indien artikelen niet speciaal voor u op maat of op kleur gemaakt zijn;
  • het artikel niet snel kan bederven ;
  • voorzien van zo volledig mogelijk ingevuld retourformulier;

U kunt het artikel retourneren aan ons op het volgende adres, van Aalsburg B.V. Paalgraaf11, 4174 LC Hellouw. Na ontvangst door van Aalsburg B.V. wordt de koper op de hoogte gesteld middels e-mail. De kosten van de retourzending zijn voor uw eigen rekening. Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Wij adviseren daarom altijd de originele verpakking zorgvuldig open te maken, zodat u deze eventueel weer (deels) kunt gebruiken om de bestelling terug te sturen. Transport, van de door u te retourneren artikelen, door van Aalsburg B.V. is in overleg mogelijk. Print het Europees retourformulier. Dit formulier graag ingevuld toevoegen aan uw retourzending.

Terugbetaling van de waarde van de geretourneerde artikelen geschiedt per overboeking, binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen.

Wij vragen u te streven naar de producten ongebruikt te laten en, indien mogelijk in originele onbeschadigde verpakking.