Nieuw wilgen seizoen weer gestart! Verse wilgentenen weer volop beschikbaar.
Lepelaarplassen

Lepelaarplassen

Een schelpeneiland en een natuureiland.

Het schelpeneiland is het kleine eiland dat wordt gerealiseerd om vogels broedgelegenheid te bieden vrij van predatoren. Het eiland wordt op ponton opgebouwd met wiepen. Het eiland is opgebouwd uit totaal ca. 21 lagen wiepen, waarvan 2 lagen wiepen zijn opgevuld met een rijshouten pakket. De wiepen zijn met sisaltouw machinaal gebonden en worden met sisaltouwen op elkaar geknoopt, zodat het eiland uit 100% natuurlijke materialen bestaat. De lagen wiepen komen om-en-om in de lengte- en breedterichting te liggen. De kruizen van de wiepen worden met de hand geknoopt, zodat een stevige constructie ontstaat.

Omdat een eiland niet in zijn geheel gemaakt kan worden op één ponton, wordt het eiland in delen opgebouwd. Wanneer één deel van 6 meter gereed is wordt deze deels van de ponton afgeschoven door de HGM op de ponton. Vervolgens wordt de volgende 6 meter gebouw. Dit gaat door tot de gewenste lengte is bereikt. Het eindresultaat is een eiland bestaand uit één geheel sterke constructie, zonder zwakke plekken in de constructie.

Vrijblijvend advies
Lepelaarplassen – natuureiland & schelpeneiland - Kiwa ISO 9001
Lepelaarplassen – natuureiland & schelpeneiland - Kiwa ISO 14001
Lepelaarplassen – natuureiland & schelpeneiland - Kiwa VCA
Lepelaarplassen – natuureiland & schelpeneiland - Erkend leerbedrijf
Lepelaarplassen – natuureiland & schelpeneiland - SIKB Bodembeheer
Lepelaarplassen – natuureiland & schelpeneiland - FSC
Lepelaarplassen – natuureiland & schelpeneiland - C02 prestatieladder

Het schelpeneiland

Tijdens het opbouwen van het eiland wordt aan de binnenzijde van de buitenste wiepen een non-woven bio-based maisdoek ingeweven. Dit doek voorkomt het uitvloeien van de grond waarmee het zinkstuk gevuld wordt.

Wanneer het landstuk zijn gewenste afmetingen en vorm heeft, wordt het met enkele palen gefixeerd. Hierna volgt de stap om het landstuk te vullen met grond/slib van de omliggende waterbodem. Wanneer het landstuk in zijn geheel gevuld is volgt voor het schelpeneiland een afdekkende laag die ervoor moet zorgen dat de gewenste schelpenlaag gefixeerd wordt.

Op de bovenste wiepenlaag van de constructie wordt een enkele laag gesloten wiepen geknoopt. Een gesloten wiepenlaag houdt in dat de wiepen naast elkaar zonder tussen ruimte een gesloten dek vormen. Op de gesloten wiepenlaag wordt een non-woven bio-based maisdoek gelegd. Op het doek wordt een enkele laag wiepen aangebracht die moet voorkomen dat de schelpen die hierna aangebracht worden gaan schuiven of bij zeer hevige wind gaan verwaaien.

Vrijblijvend advies
Lepelaarplassen – natuureiland & schelpeneiland - Het schelpeneiland

Het natuureiland

Het natuureiland gaat in principe op gelijke wijze als het bouwen van het schelpeneiland. Wat anders is aan het natuureiland is dat er geen schelpen op hoeven te komen. Dit betekent dat een gesloten rij met wiepen niet nodig is. Ook wordt dit eiland in een bocht gelegd, zodat er een op deze wijze een luwtestructuur gecreëerd wordt. Het eiland wordt met de bolle kant in de richting van de gebruikelijke wind gelegd.

o Na gereedkomen van het eiland wordt rondom aan de buitenzijde van de constructie met de uitkomende waterbodem een talud aangelegd.
o Na het indrogen van de toplaag wordt gras ingezaaid.
o Op het eiland wordt in het voorjaar maart-april riet aangeplant en enkele bomen. Riet aanplant kan bestaan uit zoden welke in de omgeving gewonnen zijn.
o Aan de luwe zijde worden open vakken geknoopt als vispaaiplaats.

Vrijblijvend advies
Lepelaarplassen – natuureiland & schelpeneiland - Het natuureiland
Lepelaarplassen – natuureiland & schelpeneiland - Lepelaarplassen - natuureiland & schelpeneiland Lepelaarplassen – natuureiland & schelpeneiland - Lepelaarplassen - natuureiland & schelpeneiland Lepelaarplassen – natuureiland & schelpeneiland - Lepelaarplassen - natuureiland & schelpeneiland Lepelaarplassen – natuureiland & schelpeneiland -
Lepelaarplassen - natuureiland & schelpeneiland
Lepelaarplassen - natuureiland & schelpeneiland
Lepelaarplassen - natuureiland & schelpeneiland